Πετρουλέας Βασίλης

Ο Βασίλης Πετρουλέας είναι Δρ Φυσικός τ. δ/ντής ερευνών στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Έχει ασχοληθεί με θέματα φυσικής στερεού και χαμηλών θερμοκρασιών, βιοανόργανης χημείας και βιοφυσικής. Ιδιαίτερα ασχολήθηκε με τη μελέτη της δέσμευσης της ηλιακής ενέργειας και της διάσπασης του νερού κατά τη φωτοσύνθεση.

Συμμετέσχε σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα και υπήρξε τακτικός κριτής Αμερικανικών και Ευρωπαϊκών επιστημονικών περιοδικών. Έχει αξιόλογο αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια.

 

Δείτε τα βιβλία του εδώ.